NEWS

WALDEN, performances:
17.11 – Thespis Festival, Kiel (D)

LIFE AND DEATH OF JANINA WEGRZYNOWSKA, performances:
10-11.11 – Theater der Dinge, Schaubude Berlin (D), Deutchepremiere

SLUPSK – STATE OF EMERGENCY
15.12 – premiere of the performance, Nowy Teatr im. Witkacego, Slupsk

WORKSHOPS AND LECTURES:
6-7.11 – Memory workshop, CK Zamek, Poznan
10.11 – Obiects and powerstructures, lecture, conference "Judgement | Power | Participation", The Industry Get-Together of the Berlin Performing Arts Program (D)

EXHIBITIONS:
Polish soundscapes, curators: Marcin Dymiter, Marcin Barski
17.10-31.10 – Dobry Klimat, Katowice
21.11.2018-10.02.2019 – WROart Center, Wrocław
Six memos, exhibition, curator – Branka Bencic
23.11-20.12 – Labirynt Gallery, Lublin
12.01-24.02 – Bridge Galery in St George Hall, Liverpool (UK)

PUBLICATIONS:
Der Dinge Stand | The State of Things, book/magazine Theater der Zeit
Przezroczyste Głowy, Daniel Odija, drawings and cover design, Wydawnictwo LiterackieWI-MA MONUMENT

Workshops and performative installation in abandoned WI-MA factory for Szwalnia.dok festival, fot. HaWa
Directing – Ludomir Franczak
Sound – Robert Curgenven
Performance and stories by: Laura Foremska, Gabi Furmankiewicz, Ola Janczak, Ewa Łukasiewicz, Nikol Olak, Katarzyna SkrętCLUJ

Shows of "Atlas of sounds", "Walden" and the  Walden workshop at Fabrica de Pensule, 11-13 Ocotber 2018, Cluj-Napoca/Romania, fot. Roland Vaci
CITY HEROINES

Wykład performatywny w Pracowni Nomadycznej / Performative lecture in the Nomadic workshop in Lublin.

photos: Magdalena Franczak

EXERCISING MODERNITY

Instalacja w przestrzeni Konsulatu Kultury w Gdyni oraz seans audiowizualny, realizowane wspólnie z Patrykiem Zakrockim i Janem Witkiem.


Installation and audiovisual session in Konsulat Kultury in Gdynia, created together with Patryk Zakrocki and Jan Witek.

Ø – THE ROCK

Six Memos – group exhibition curated by Branka Bencic
mixed media, expanded book, site specific

6.07-19.08 – Sala Municipal Las Francesas, Valladolid (Hiszpania)
23.11-20.12 – Galeria Labirynt, Lublin
12.01-24.02 – Bridge Galery in St George Hall, Liverpool (UK)

ŹRÓDŁO / THE SPRING

Projekt opisujący lubelskie zdroje uliczne, których w samym mieście jest ponad 100, zakładający ich artystyczną eksplorację i zwrócenie uwagi na publiczny dostęp do wody. Powstały dotąd dwie publikacje skupiające się na dzielnicach Sławin, Sławinek, Szerokie (zrealizowane w ramach programu Dzielnice Kultury) i Stare Bronowice (zrealizowane w ramach Pracowni Rewiry)
It is a project describing Lublin public water springs, which there are over 100 in the city itself. It is focused on artistic exploration and draws attention to public access to water. So far, two publications have been created focusing on the districts of Sławin, Sławinek, Szerokie (within the programm of Dzielnice Kultury) and Stare Bronowice (within the activities of Pracownia Rewiry)

ATLAS OF SOUNDS

Atlas dźwięków to spektakl, który jest kolekcją historii połączonych wspólną perspektywą – wrażliwością na doznania słuchowe. Pokazują prywatny świat, przedziwne kolekcje, niemożliwe archiwa. Każda z opowieści toczy się w innym tempie i opowiedziana jest innymi środkami. Podróżujemy w czasie i przestrzeni, wsłuchując się w skorupę ziemską, która przechowuje resztki pozostałe po naszych przodkach.

Scenariusz i realizacja – Ludomir Franczak
Głosy – Marian Chadaj, Henryka Jarosławska, Ludomir Franczak
Produkcja dźwiękowa, loopy – Marcin Dymiter
Projekt zrealizowany na zamówienie Festiwalu Szwalnia.dok 2
Premiera – Teatr Szwalnia, Łódź, 4.11.2017fot. Bartek Żurawski

The performance is a constantly changing collection of stories that share a common perspective – sound. Showing private world, bizarre collections, impossible archives. Each story has it’s individual tempo, and is told by different means. We travel in time and space, listening to the earth’s crust, which stores the remains of our ancestors.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Voices – Marian Chadaj, Henryka Jarosławska, Ludomir Franczak
Loops, audio mix and mastering – Marcin Dymiter
Project commissioned by Szwalnia.dok Festival
Premiere – Szwalnia Theater, Łódź, 4.11.2017

WALDEN

Tytułowy WALDEN jest stawem w środku lasu, nad który 4 lipca 1845 roku wyniósł się Henry David Thoreau i gdzie mieszkał w samotności przez następne ponad dwa lata. W projekcie staje się on symbolem miejsca odosobnienia, a jednocześnie ucieczki od doskwierającej rzeczywistości. Miejscem, gdzie w spokoju można przemyśleć i przetestować nowy model życia.

Walden to tak naprawdę opowieść o konieczności decydowania samemu za siebie i świadomym życiu wobec natury, państwa, czy cywilizacji, zwracająca uwagę na uważne słuchanie świata.

Spektakl oparty na powieści Henryego Thoreau, przywołujący również jego traktat O obywatelskim nieposłuszeństwie, nawiązuje do konwencji XIX-to wiecznego teatru pudełkowego. Jednocześnie operuje nowoczesnymi środkami z pogranicza sztuk wizualnych, sztuki dźwiękowej i teatru. Całość pozostaje statyczna, jak na, popularnych w XIX wieku, panoramach, stając się swego rodzaju ilustracją dla akcji rozgrywającej się w warstwie dźwiękowej częściowo nagranej i odtwarzanej, częściowo tworzonej na żywo.

Scenariusz i realizacja – Ludomir Franczak
Głos – Emil Franczak
Produkcja nagrań – Marcin Dymiter
Projekt powstał w ramach rezydencji w Domu Słów w Lublinie
Premiera – Dom Słów, Lublin, 29.09.2017Fot. Marcin Pietrusza

The title WALDEN is a pond in the middle of a forest at which Henry David Thoreau built his cabin and moved into it on July 4, 1845, and where he lived alone for the next two years. In the performance it becomes a symbol of a place of seclusion, and escape from the overwhelming reality. A place where one can think in peace and test a new model of life.

WALDEN it is a story about self-reliance and about necessity of a conscious approach toward nature, state and civilization. It also draws attention to the sensible listening of the world.

The performance, based on the novel by Henry Thoreau, also referring to his treatise on Civil Disobedience, is inspired by the convention of the nineteenth-century box theater, expanded with live, performative plan. At the same time it operates with modern means crossing the borders of theater, visual and sound arts. The picture remains static, as in the 19th century dioramas, becoming a kind of illustration for the action taking place in the partially pre-recorded and partially created live, sound layers.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Voice – Emil Franczak
Audio production – Marcin Dymiter
Project realized during the artist residence at House of Words in Lublin
Premiere – House of Words, Lublin, 29.09.2017

ODZYSKANE W NIEMCZECH / RECOVERED ONES IN GERMANY

October 2016 – Deutsche premiere at Theater der Dinge festival in Berlin Schaubude
May/June 2017 – Figuren Theater Festival, Erlangen; opening performance of Odyssee Europa, Bremerhaven.


Nachtkritik about the performance

MGŁA ZDAJE SIĘ PRZYCHODZIĆ Z ZEWNĄTRZ

Słuchowisko w ramach Studia Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiera 23.04. 2017, godz. 21:05, Polskie Radio Program 3
produkcja: Polskie Radio, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
scenariusz i reżyseria – Ludomir Franczak
dźwięk – Marcin Dymiter

fot. Krzysztof Sielicki

THE FOG SEEMS TO COME FROM OUTSIDE
Radio theatre in the frame of Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiere 23.04.2017, godz. 21:05, Polish Radio 3,
production: Polish Radio, Theatre Institute of Z. Raszewski
script and directing – Ludomir Franczak
sound – Marcin Dymiter

IMAGINARY LEXICON OF CLUJ

by Magdalena and Ludomir Franczak
producers: Konfrontacje Festival Lublin, Temps D'Images Cluj
10.11.2016, Cluj, Romania

Imaginary Lexicon of Cluj is a project based on the idea of performative book – a publication, that attempts to describe a specific place on earth, at the same time compelling the reader to the constant movement and interaction. It is a kind of city guide – an atlas, in which reality is mixed with fiction, while pointing to the fact that what we consider to be historical facts are often presented with a very polarized point of view.

So what is the truth and how to reach it? Perhaps by trying to catch the spirit of place, by recessing in the untold stories inherent within each of the residents? What happens if we mix those stories with what seems to be a historical truth?

soundtrack by Marcin Dymiter