JANINA WĘGRZYNOWSKA


fot. Marcin Pietrusza

Life and death of Janina Węgrzynowska is a project situated on the cross of theatre, visual arts and documentary. As a starting point it brings the figure of the artist, that her whole life dedicated to creative work, while remaining unknown to both the broader audience and artistic environment.

The basis of the work is, constantly expanding, archive of works, objects and other documents left by the artist. It becomes a source of knowledge about Węgrzynowska, in the same time building the foundation for further action. The project will be presented in the form of three shows - lecture, concert and performative installation, completely giving up the figure of actor.

Concept and direction / Ludomir Franczak, Audio / Marcin Dymiter, Literary development / Daniel Odija, Art consulting / Magdalena Franczak, History of art consulting / Hubert Bilewicz, Production / Theatre Institute of Zbigniew Raszewski, Kaiser Söze Foundation, Partner / DDK "Węglin"


Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej to projekt z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i dokumentalistyki. Za punkt wyjścia stawia postać artystki, która całe swoje życie dedykowała pracy twórczej, pozostając całkowicie nieznaną zarówno szerszej publiczności, jak i środowisku artystycznemu.

Podstawą pracy jest tu, ciągle powiększające się, archiwum prac, przedmiotów i dokumentów pozostałych po artystce, staje się ono źródłem wiedzy o Węgrzynowskiej, budując jednocześnie fundament pod dalsze działania. Całość zaprezentowana zostanie w formie trzech pokazów – wykładu, koncertu oraz instalacji performatywnej, całkowicie rezygnując z obecności aktorów.

Koncepcja i reżyseria / Ludomir Franczak, Dźwięk / Marcin Dymiter, Opracowanie literackie / Daniel Odija, Konsultacje artystyczne / Magdalena Franczak, Konsultacje z zakresu historii sztuki / Hubert Bilewicz, Produkcja / Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Fundacja Kaisera Söze, Partner / DDK „Węglin”

więcej...