ATLAS OF SOUNDS

fot. Bartek Żurawski

The performance is a constantly changing collection of stories that share a common perspective – sound. Showing private world, bizarre collections, impossible archives. Each story has it’s individual tempo, and is told by different means. We travel in time and space, listening to the earth’s crust, which stores the remains of our ancestors.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Voices – Marian Chadaj, Henryka Jarosławska, Ludomir Franczak
Loops, audio mix and mastering – Marcin Dymiter
Project commissioned by Szwalnia.dok Festival
Premiere – Szwalnia Theater, Łódź, 4.11.2017

The performance is also dedicated to site-specific places, being performed both indoor and outdoor. Most of the presentations are dedicated to particular themes, which appear in the titles of the individual shows: Forest, Bells, Well. The performance has been presented in Poland, Germany and Romania.


photo by Piotr Nykowski

Atlas dźwięków to spektakl, który jest kolekcją historii połączonych wspólną perspektywą – wrażliwością na doznania słuchowe. Pokazują prywatny świat, przedziwne kolekcje, niemożliwe archiwa. Każda z opowieści toczy się w innym tempie i opowiedziana jest innymi środkami. Podróżujemy w czasie i przestrzeni, wsłuchując się w skorupę ziemską, która przechowuje resztki pozostałe po naszych przodkach.

Scenariusz i realizacja – Ludomir Franczak
Głosy – Marian Chadaj, Henryka Jarosławska, Ludomir Franczak
Produkcja dźwiękowa, loopy – Marcin Dymiter
Projekt zrealizowany na zamówienie Festiwalu Szwalnia.dok 2
Premiera – Teatr Szwalnia, Łódź, 4.11.2017

Spektakl jest dedykowany różnym przestrzeniom i miał swoje odsłony zarówno wewnątrz budynków, jak i w przestrzeni otwartej. Większość prezentacji dedykowana jest poszczególnym tematom, które pojawiają się w tytułach poszczególnych odsłon: Puszcza, Dzwony, Studnia. Spektakl prezentowany był w Polsce, Niemczech i Rumunii.