WALDEN

Fot. Marcin Pietrusza

The title WALDEN is a pond in the middle of a forest at which Henry David Thoreau built his cabin and moved into it on July 4, 1845, and where he lived alone for the next two years. In the performance it becomes a symbol of a place of seclusion, and escape from the overwhelming reality. A place where one can think in peace and test a new model of life.

WALDEN it is a story about self-reliance and about necessity of a conscious approach toward nature, state and civilization. It also draws attention to the sensible listening of the world.

The performance, based on the novel by Henry Thoreau, also referring to his treatise on Civil Disobedience, is inspired by the convention of the nineteenth-century box theater, expanded with live, performative plan. At the same time it operates with modern means crossing the borders of theater, visual and sound arts. The picture remains static, as in the 19th century dioramas, becoming a kind of illustration for the action taking place in the partially pre-recorded and partially created live, sound layers.

Screenplay and stage performance – Ludomir Franczak
Voice – Emil Franczak
Audio production – Marcin Dymiter
Project realized during the artist residence at House of Words in Lublin
Premiere – House of Words, Lublin, 29.09.2017

The performance was presented in Poland, Czech Rep., Germany, Denmark, Slovakia, Romania and HungaryTytułowy WALDEN jest stawem w środku lasu, nad który 4 lipca 1845 roku wyniósł się Henry David Thoreau i gdzie mieszkał w samotności przez następne ponad dwa lata. W projekcie staje się on symbolem miejsca odosobnienia, a jednocześnie ucieczki od doskwierającej rzeczywistości. Miejscem, gdzie w spokoju można przemyśleć i przetestować nowy model życia.

Walden to tak naprawdę opowieść o konieczności decydowania samemu za siebie i świadomym życiu wobec natury, państwa, czy cywilizacji, zwracająca uwagę na uważne słuchanie świata.

Spektakl oparty na powieści Henryego Thoreau, przywołujący również jego traktat O obywatelskim nieposłuszeństwie, nawiązuje do konwencji XIX-to wiecznego teatru pudełkowego. Jednocześnie operuje nowoczesnymi środkami z pogranicza sztuk wizualnych, sztuki dźwiękowej i teatru. Całość pozostaje statyczna, jak na, popularnych w XIX wieku, panoramach, stając się swego rodzaju ilustracją dla akcji rozgrywającej się w warstwie dźwiękowej częściowo nagranej i odtwarzanej, częściowo tworzonej na żywo.

Scenariusz i realizacja – Ludomir Franczak
Głos – Emil Franczak
Produkcja nagrań – Marcin Dymiter
Projekt powstał w ramach rezydencji w Domu Słów w Lublinie
Premiera – Dom Słów, Lublin, 29.09.2017

Spektakl prezentowany był w Polsce, Rumunii, Niemczech, Danii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech