WIEPRZ RIVER ATLASLet's listen to the flow of events, stories and experiences that exist outside of time, carried by the meandering Wieprz river.
What is its story?
Do the human and non-human living along the river create a common community?
Is silence possible on the river?
What does it mean?
Let us close our eyes and listen to the water pulsating with life.

Concept, image, sound, lyrics and performance: Ludomir Franczak, Piotr Pękala (abq)
Voice / cooperation-Dominika Kryj
photos: Hanna Linkowska, Paulina Miazek, Wiktoria Żołnowska
video-Hanna Linkowska
Premiere-26.11.2023, Lublin
The performance was created as part of the „Spaces of Art” project organized by the Cultural Center in Lublin, co-financed by the Z. Raszewski Theater Institute.Wsłuchajmy się w istniejący poza czasem nurt zdarzeń, historii i doświadczeń, niesiony przez meandrującą rzekę Wieprz.
Jaka jest jej narracja?
Czy mieszkający nad nią ludzie i zwierzęta tworzą wspólną społeczność?
Czy możliwa jest cisza nad rzeką?
Co ona oznacza?
Zamknijmy oczy i wsłuchamy się w pulsującą życiem wodę.