ERFT

Projekt ERFT dotyczy wojennych losów mojej babci - Józefy Wandy Kraus (wcześniej Franczak), z domu Filipczakówny. Babcia przed wojną, wraz ze swoją rodziną mieszkała w Dolinie i w Kałuszu pod Lwowem. Całość projektu opiera się na tajemnicy rodzinnej, którą babcia powierzyła mojemu ojcu. więcej


I reveal the family secret, according to which, my real grandfather was a Hungarian doctor named Erft. This is a story, from the II world war, which little pieces pass by my ears from the beginning of my childhood.
The efect of research made in Poland and Hungary is a multimedia spectacle in which audio, theater, visual and historical media are mixed.
www.erftproject.blogspot.com