READING POLISH

Jest to video zrealizowane w Niemczech w ramach projektu partnership2007. Niemcy czytają wypowiedzi polskich polityków z tamtego czasu (Lech Jarosław Kaczyńscy, Anna Fotyga), związane z własnym krajem. Video dostało nagrodę dla najlepszego filmu eksperymentalnego na Euroshorts 2007 w Warszawie.
It is a video made in Germany during the partnership2007 project. Germans read Polish texts originally spoke by Polish politicians at that time (President, Prime Minister, Mnister of Foreign Affair), offending for Germany. The video got prize for the best experimental movie at euroshorts 2007 in Warsaw.