STUDNIA/THE WELL

“Studnia” Teatru Rondo nie jest typowym spektaklem ulicznym. Wszystko rozpoczyna się w 6-ciu różnych miejscach miasta. Aktorzy mieszają się w tłum przechodniów. Tylko uważny widz jest w stanie ich wyłuskać. Mają oni- jak każdy z nas- swoje małe cele: rozdać ulotkę, przeszukać parę śmietników, dojechać gdzieś komunikacją miejską. mają oni- jak każdy z nas- swoje małe natręctwa. Wszyscy oni zmierzają do jednego punktu- studni, która ich zmieni- wydobędzie prawdziwą naturę...
Spektakl opowiada historię każdego z nas- mającego natręctwa, których nie chcemy ujawniać. Niestety czasem ktoś spostrzeże nasze małe wariactwo. Społeczeństwo tego nie lubi. Ale czy nie jest to naturalne? Czy nie powinniśmy uwolnić naszych natręctw? Znajdźmy swoją studnię i uwolnijmy naszą prawdziwą naturę...
Nie jest to zwykły spektakl- aktorzy mieszają się w tłum przechodniów. W ten sposób nie są rozpoznawani jako aktorzy. Nieświadomie przechodnie stają się widzami. jest tylko jeden moment- trwający ok.10min- kiedy można stwierdzić, że uczestniczymy w spektaklu teatralnym. Po nim wszystko ponownie rozpływa się w tłumie...
Spektakl również nie jest zapowiadany. Nikt nie wie gdzie i o której się zaczyna- chyba, że natrafi na małe ogłoszenie w rubryce „różne” w lokalnej gazecie, a następnego dnia znajdzie aktorów w tłumie przechodniów...


„The Well” by Rondo Theater from Poland is not a typical street performance. Everything starts in 6 different places of a town. Actors are mixed with people on the streets. Only a careful spectator can tell the difference. They are, like everybody, having their small aim: to deliver a leaflet, to collect some garbage, to get to a certain place with the town‘s communication. Each of them, just like everybody, have their small obsession. They are all going to the same meeting point- the well, that will transform them- will let their real nature to go out...
The performance tells the story of each of us- having our small obsessions, that shouldn’t be visible for the society. Unfortunately sometimes somebody can notice a little brake in one’s mind. The society doesn’t like it. But isn’t it just natural for all of us? Shouldn’t we just let our small craziness to go out? Let’s find our own well and relive our real nature...
This is also not a normal performance- the actors are mixed with people walking on the street- in this way they are not recognized as actors. Unconsciousnesly people are becoming spectators. There’s only one moment- taking 10 minutes- where we can see this is a theater, then everything dissolves in the crowd again...
The performance has also not publicity. Nobody knows when and where it starts- unless one finds a small advertisement a day before in local newspaper, and then find one of the actors on their way to the well...