WYLICZANKI/COUNTING RHYMES

Instalacje zestawiające obrazy z dziecięcymi zabawkami z wyliczankami. W Galerii Haslekunst w Danii projekt zakładał też wspólne malowanie z dziećmi.

This is a series of installations puting together paintings with children's toys and tradtional counting rhymes. In Denmark it transformed into 3-days workshop with children.