STUTTHOF


31.07.2009 o godz.22:00 została otwarta instalacja audiowizualna na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Wspólnie z Marcinem Dymiterem (emiterem), na zaproszenie Galerii El z Elbląga, chcemy podkreślić ogólną atmosferę panującą w obozie - z jednej strony, zaś z drugiej - upływ czasu, który zaciera wspomnienia i obrazy. Przez cykl drobnych działań na terenie obozu w sferze dźwięku i obrazu spróbujemy uwypuklić pęknięcie pomiędzy światem katów i ofiar, światem systemu oraz ludzi mu podległych. Mordercza logika konstrukcji obozu, linia główna przebiegająca od bramy obozowej do krematorium wyznacza geometrię naszej pracy.
Nasza praca ma na celu wywołać emocję niepokoju, związanego z przestrzenią obozu koncentracyjnego, ale również odczuwaną instynktownie w obliczu czegoś nie do końca pojętego dla nas tu i teraz. W ramach projektu ukazało się dvd, oraz katalog.


"no title" it is an audiovisual installation at the ex - Nazi concentration camp in Stutthof. Together with Marcin Dymiter (emiter), invited by El Gallery in Elblag, we wanted to emphasize the camp's atmosphere, and the lapse of time, that fades away memories and pictures.
The main idea was working over the dichotomy of the two worlds: the prisoners, and the watchers. The murderous logic in the camp construction - the main line from the entrance to the crematorium - sets the geometry of our work.
We decided to bring out the emotion of uneasiness, binded to the space of concentration camp, but also instinctively sensed at the front of something, that is not fully understandable for us now, and here. Within the project there was a dvd release, and catalogue published.