RUSTICUS

*rusticus* (łac. wiejski) w odniesieniu do sztuki określa zbiór motywów potocznie kojarzonych z pejzażem wiejskim - pola, drzewa, dzikie zwierzęta itp. moja praca zlokalizowana będzie nad strumieniem przecinającym dolinę zgniłych mostów w gdańsku.


*rusticus* (lac. rular)- in arts it is the group of motives regarded as rular- trees, fields, wild animals. my work in faule bruecke in gdansk will be situated at the string in the valley.
exhibition curators: marcin dymiter, pawel duczmal