ERFT

Od 18.09 do 17.10.2010 w Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku wystawa ERFT, podsumowująca moje poszukiwanie dziadka i cały projekt. W ramach wystawy wydana również została książka ERFT w dodatkowych 50 egzemplarzach z płytą dvd.


From 18.09 until 17.10.2010 in Gallery of Photography of the National Museum in Gdansk there is ERFT exhibition, which close my project. Within the project there was also published a special edition of 50 ERFT books with dvd record.

more/więcej...