RUCHOMY PAMIĘTNIK/BOOKIE

BOOKIE, Warszawa, 26.06-31.07, "Ruchomy Pamiętnik" na wystawie w BLA (kurator Honza Zamojski)/ "Mobile diary" at Bookie show in BLA - Warsaw (curated by Honza Zamojski)fot. Honza Zamojski