OFF CENTRE, SOPOT

OFF Centre/Poza Centrum, Sopot, 14-17.07.2011, instalacja w windzie, akcja, warsztaty dla mieszkańców bloku, wspólnie z Marcinem Dymiterem/ lift installation, workshops, action for building inhabitants, together with Marcin Dymiter.
dwa dni później/two days later: