OPUSZCZONE/ABANDONED

Wystawa w BGSW związana jest ze zmianą naszego miejsca zamieszkania. Po 6 latach w Słupsku przeprowadziliśmy się do Lublina. Nagle w krótkim czasie musieliśmy zapakować wszystkie nasze rzeczy, odkrywając przy okazji ile z nich jest absolutnie zbędnych. Przeprowadzce towarzyszy nieuchronna konieczność podsumowania ostatnich 6 lat, jednocześnie refleksja nad miejscem skazanym na wieczną wędrówkę. Nagle odbywamy podróż w kierunku przeciwnym do tego, który odbyli bohaterowie poprzedniego projektu "Ruchomy pamiętnik". Opuszczamy miasto, ludzi, ale także nasz dom wybudowany przez Niemców na początku XX wieku. Dom, który opuszczany był już kilka razy przez poprzednich swoich mieszkańców. Moja wystawa składa się z rzeczy, które pozostawiamy za sobą: wystawki niepotrzebnych przedmiotów, które zwiedzający mogą zabrać ze sobą, oraz aukcji internetowej rzeczy, z którymi czuję się jeszcze jakoś związany. Te drugie wyeksponowane są na półkach i platformie, które zrobiłem z drewna odzyskanego z rozebranych elementów domów zbudowanych w Słupsku przed 1945r.


My exhibition in Baltic Gallery is connected to the change of our place of living. After 6 years in Slupsk we moved out to Lublin. Suddenly, in a short period, we had to pack all our things, discovering by this chance, how many of them are absolutely needless. The move is connected with need of the recapitulation of the last 6 years, and the reflection over the place condemned to the ever lasting move. All of sudden we travel oposite direction to the people who were main characters in the last project - "Mobile diary". We leave the town, people, and our house built by Germans in the begining of XX century. The house, that had beed abandoned a few times before by it's inhabitants. My exhibition consists of the things, that we leave behind: some of them to take away by spectators, some - more valuable for me - send on sale in internet auction. These are exhibited on the shelfs, and a platform that I made out of wood recycled from the houses built in Slupsk before 1945.