KOPIA/COPY

Rok Johna Cage'a, Rozdroża/Teatr Muzyczny, Lublin, 17.03.2012
To instalacja nawiązująca do błędu generowanego przez maszynę. Za pomocą kserokopii, oraz niszczonego w trakcie odtwarzania loopu vhs generuję obraz ulegający przesunięciu i powolnemu zacieraniu. Jednocześnie punktem wyjściowym dla instalacji jest samo pomieszczenie, oraz poezja dźwiękowa i konkretna.John Cage Year, Crossroads, Lublin, 17.03.2012
This is an installation which refers to the error generated by machine. With the use of photocopy, and decayed vhs loop I generate picture that becomes slowly displaced, and effaced. In he same time the start point for the installation is the room itself, and sonic plus concrete poetry.