DDR 2

Galeria Biała, Lublin, 21.09 - 11.10.2012

Ten projekt to tak na prawdę zorganizowane fragmenty mojej pamięci i materiały związane z Niemcami.

Dźwięk – Rob Curgenven, Franz Shubert
W wystawie wykorzystano na zasadzie cytatu:
1. „DDR, Deutsche Demokratische Republik”, Brockhaus Verlag, Liepzig 1973r.
2. Kasety video anonimowej pary niemieckiej 
3. Franz Schubert - „Ständchen (zögernd leise)”, Vienna Boys Choir, 1964r.

więcej...


White Gallery, Lublin, 21.09 - 11.10.2012

This project is based on organized fragments of my memory, and materials related to Germany.

Sound - Rob Curgenven, Franz Shubert
In the exhibition I used citations from:

1. „DDR, Deutsche Demokratische Republik”, Brockhaus Verlag, Liepzig 1973r. 
3. Franz Schubert - „Ständchen (zögernd leise)”, Vienna Boys Choir, 1964r.

more...