ODZYSKANE / RECOVERED ONES

Wystawa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu 14.06-11.08, oraz artbook
Kuratorka – Małgorzata Jankowska
Odzyskane to próba przełożenia na język sztuki sposobu obrazowania typowego dla tematycznej kolekcji lub prywatnego atlasu. Instalacja składa się z kilku części-rozdziałów, w których zarówno fotografie, rysunki, colage’s, jak i dźwięki oraz wypowiadane fragmenty tekstów z przeszłości przywołują wspomnienia lub inicjują nowe fantazmatyczne narracje. Są to odzyskane lub znalezione fragmenty historii. Odzyskane to połączone ze sobą, często przypadkowe obrazy, które w tej osobliwej "kolekcji" nagle nabierają nowych znaczeń a ich ułożenie w warstwy i „hybrydyczne bloki” w dziwny sposób układają się w całość.
Wystawie towarzyszy książka artystyczna.

RECOVERED ONES is an installation based on collecting images typical for a private atlas. The exhibition is composed of few parts/chapters. They include photographs, drawings, collages and sounds from the past, which evoke old memories and initiate new fantasmatic narrations Ludomir Franczak is a collector of objects, images and stories. Usually they are recovered fragments of the history. Random images, which in the artist’s “collection” gain new meanings, in strange way create the wholeness. Artist’s story is like a historical conspiracy theory: it produces many intertwined plots composed of fragments. Some of them conduct to blind alleys, others terminate in unpredictable places. Common events become legends and exceptional stories turn into banal.
Within the exhibition there is an artbook released.