ODZYSKANE 2 / RECOVERED ONES 2

Wystawa w przestrzeni SKM (gazeta darmowa, instalacja w gablocie), organizator – Muzeum Emigracji w Gdyni, kuratorka – Justyna Wicenty.
Exhibition within the space of Gdansk-Sopot-Gdynia train system, organized by Museum of Emigration in Gdynia, curated by Justyna Wicenty.

fot. Barbara Ostrowska, Justyna Wicenty

więcej/more...