ODZYSKANE / RECOVERED ONES

ODZYSKANE, performance, Strefa Robocza, Poznań, premiera 08.11.
ODZYSKANE to projekt, dla którego punktem wyjścia są życiorysy obywateli niemieckich, mieszkających w roku 1945 w Słupsku – przedwojennym Stolpie. Są one częścią dokumentów lojalnościowych, które Niemcy musieli podpisać, a które znajdują się w Państwowym Archiwum w Koszalinie, oddział w Słupsku.
Projekt rozwija się w trzech etapach. Pierwszym byłą książka artystyczna, oraz wystawa w Galerii Wozownia w Toruniu, której kuratorką była Małgorzata Jankowska (14.06-11.08.2013). Drugi etap to "Migracje/Kreacje" – projekt w przestrzeni trójmiejskiej SKM organizowany przez Muzeum Emigracji z Gdyni (01.07-14.07.2013). Wreszcie ostatnim etapem jest spektakl teatralny/performance, wyprodukowany przez poznańską Scenę Roboczą.


RECOVERED ONES is a project for which the starting point are biographies of German citizens living in 1945 in Slupsk – prewar Stolp. They are a part of the loyalty documents that Germans had to sign, and which are located at the National Archives in Koszalin, a branch in Slupsk. The project developed in three stages. The first was the art book and exhibition at the Wozownia Art Gallery in Torun, curated by Małgorzata Jankowska (14.06-11.08.2013). The second stage was the "Migration / Creations" – a project in the Gdynia/Sopot/Gdansk local train system organized by the Museum of Emigration in Gdynia (01.07-14.07.2013). Finally, the last step is a theater / performance, produced by Scena Robocza in Poznan.