BREATHING MOUNTAIN/ODDYCHAJĄCA GÓRA

Instalacja i performance w przestrzeni miejskiej dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie, zrealizowane wspólnie z Magdaleną Franczak. Festiwal Konfrontacje Teatralne, Six Verbs Movement, Październik 2015,
więcej...
 fot. Maciej Rukasz

Installation and performance in the city space of the ex-Jewish district in Lublin, realized together with Magdalena Franczak. International Theater Festival Konfrontacje, Six Verbs Movement, October Lublin 2015,