WIDOK NA CZECHÓWKĘ/VIEW ON CZECHOWKA RIVER

Częściowo przeszklony właz odsłaniający ukryty nurt rzeki Czechówki w centrum miasta Lublina (targowisko Bazar na podzamczu), projekt zrealizowany w ramach działań Pracowni REWIRY.Partly glass manhole, revealing the hidden Czechowka river in the center of Lublin, project realized at REWIRY Workshop.