EPIDEMIA SNU

Praca prezentowana w ramach wystawy "Świadomy sen", kuratorka – Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Praca dźwiękowa, prezentowana w formie słuchowiska, którego odbiór sterowany jest przez zwiedzających. Publiczność przynosząc własne radia, bądź wypożyczając specjalne słuchawki z galerii rozpoczyna dźwiękową wędrówkę po świecie, w którym panuje epidemia snu – choroba, która powoduje, że osoby nią dotknięte zapadają w stan przypominający hipnozę, który trwa czasem dobę, kiedy indziej kilka dni. Po przebudzeniu nie pamiętają nic z tego, co wydarzyło się w tym czasie.


The work presented at the exhibition "Lucid dream" curated by Marta Ryczkowska, Galeria Biała, Lublin, 15.04-20.05.2016 r.

Sound work, presented in the form of radio-theatre, receipt of which is controlled by the visitors. The audience, bringing their own radio receivers, or renting special handset from the gallery, starts a sound journey through a world in which there is a sleep pandemic (encephalitis lethargica) – a disease that causes afflicted individuals fall into a state resembling hypnosis, which lasts sometimes several hours, sometimes several days. After waking they do not remember anything of what happened at that time.