MGŁA ZDAJE SIĘ PRZYCHODZIĆ Z ZEWNĄTRZ

Słuchowisko w ramach Studia Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiera 23.04. 2017, godz. 21:05, Polskie Radio Program 3
produkcja: Polskie Radio, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
scenariusz i reżyseria – Ludomir Franczak
dźwięk – Marcin Dymiter

fot. Krzysztof Sielicki

THE FOG SEEMS TO COME FROM OUTSIDE
Radio theatre in the frame of Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im. E. Rudnika,
premiere 23.04.2017, godz. 21:05, Polish Radio 3,
production: Polish Radio, Theatre Institute of Z. Raszewski
script and directing – Ludomir Franczak
sound – Marcin Dymiter