NEWS

20.05, godz. 20:30, ODZYSKANE / WIEDERGEWONNENES, Figuren Theater Festival, Erlangen, Niemcy
27 i 28.05, ŻYCIE I ŚMIERĆ JANINY WĘGRZYNOWSKIEJ, Dni Sztuki Współczesnej, Białystok
7.06, ODZYSKANE / WIEDERGEWONNENES (opening performance), Odyssee Europa, Bremenhaven, Niemcy 

---------------------------------------------------------------------------------

20.05, RECOVERED ONES / WIEDERGEWONNENES, Figuren Theater Festival, Erlangen, Germany
27 and 28.05, LIFE AND DEATH OF JANINA WĘGRZYNOWSKA, Dni Sztuki Współczesnej, Białystok, Poland
7.06, RECOVERED ONES / WIEDERGEWONNENES (opening performance), Odyssee Europa, Bremenhaven, Germany